Het Museon vervult een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen in leerzame tentoonstellingen, maar ook in de bedrijfsvoering besteedt het museum aandacht aan de transitie naar een duurzame samenleving. Museon levert een belangrijke bijdrage op weg naar een klimaatneutraal Den Haag.’ Voordelen sedumdak Het dak van het Museon heeft een grootte van 4000 m2 waarvan 1700 m2 is bedekt met groene beplanting en 404 zonnepanelen. Deze beplanting bestaat uit sedum, een vetplant die vocht kan opnemen in de bladeren. De plantjes kunnen ook goed tegen warmte en enkele weken droogte. Beplanting met sedum kent vele voordelen. De sedums bevorderen de leefomgeving van vogels, vlinders en insecten. Een groen dak absorbeert onder andere regenwater door waterbuffering in de plantjes, het vertraagt de afvoer naar het riool, zuivert het regenwater en zorgt voor verdamping via de plantjes. Zo blijft het grondwaterpeil stabiel, wordt de belasting op het riool verminderd en daaruit voortvloeiende overstromingen gereduceerd. De planten van een groen dak filteren fijnstof uit de lucht en zetten CO2 om in zuurstof. Planten absorberen zonlicht. Zonlicht wordt voor 50% geabsorbeerd en 30% gereflecteerd. Zo wordt een koeler een aangenamer klimaat gecreëerd. Bovendien functioneren zonnepanelen optimaler wanneer ze zijn geplaatst op een koeler dak. In koudere periodes werkt het groene dak als een isolatiedeken en wordt hiermee tevens energie bespaard. Het groene dak van Museon werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap Delfland, Fonds 1818, GroeneDakenDenHaag.nl, het Klimaatfonds en de Vereniging van Vrienden van het Museon en het Omniversum.